PhDr. Petr Koura Ph.D.

Koura-fotoAffiliation / Profession: Historian, researcher at the Institute of Czech History, Faculty of Arts, Charles University

Research interests: Czech history in the 20th century, history of the Protectorate of Bohemia and Moravia, political trials in the 1950’s, Czech-German relations in the 20th century, remembrance culture, film with historical themes, swing music in the Protectorate of Bohemia and Moravia

 

Current research project:The Second Life of the Protectorate of Bohemia and Moravia. A Contribution to the Czech Remembrance Culture of the Second World War.

Latest publications:

Přes taneční kursy do ilegality. Tanec v protektorátu a jeho postihování. In: Dějiny a současnost, Vol. 35 (2013), Nr. 8, ISSN 0418-5129, p. 14–17

La campagne de propagande qui accompagna le procés politique de »Milada Horáková et Cie« (with Pavlína Kourová). In: Cahiers du CEFRES, n° 32. Individus sous contrôle. Prague 2012, CEFRES, ISBN 978-80-86311-26-5, p. 59–103

Odbojová činnost Julia Fučíka ve světle (nejen) nacistických dokumentů. In: Podhajský, F. A. (ed.): Julek Fučík, věčně živý! Host, Brno 2012, ISBN 978-80-7294-436-1, p. 43–61

„Škvorecký se nikdy nepřátelsky k lidově demokratickému zřízení neprojevil!“ Dramatické zákulisí vzniku jedné povídky z roku 1955. In: Čechurová, Jana – Andrš, Pavel – Velek, Luboš a kol.: Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, ISBN 978-80-7422-172-9, p. 537–559

„My conscience does not allow me to spread such lies“. Czech Exiles between February 1948 and August 1968. In: Wittlichová, Lucie (ed.): Messages home. Stories of Czechs who went abroad (Emigration and Exile 1848–1989). Dny české státnosti, Praha 2012, ISBN 978-80-904980-1-3, p. 203–215

 

Soňa Červená. How are things in our village? Being a stranger at home. In: Wittlichová, Lucie (ed.): Messages home. Stories of Czechs who went abroad (Emigration and Exile 1848–1989). Dny české státnosti, Praha 2012, ISBN 978-80-904980-1-3, p. 224–231

 

Der historische Film als Konstruktionsmittel des historischen Gedächtnisses. In: Erinnerungsorte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens. Sammelband mit Beiträgen zur Konferenz der Arbeitsgruppe des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums „Erinnerungsort“ in Cheb 5. 6. 2010. Collegium Bohemicum, Praha 2011, ISBN 978-80-904421-2-2, p. 135–152

Protinacistický odboj na pražských veřejných prostranstvích po roce 1945. Příspěvek k historii české vzpomínkové kultury týkající se druhé světové války. In: Pejčoch, Ivo – Tomek, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Ministerstvo obrany, Praha 2011, ISBN 978-80-7278-571-1, p. 94–103   

Nejhorší zrůdnosti české mládeže. Swingová hudba v protektorátu jako výraz protestu. In: Dějiny a současnost, Vol. 32 (2010), Nr. 6, ISSN 0418-5129, p. 30–33

České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce (with Pavlína Kourová). Praha, Jaroslava Jiskrová–Máj a Dokořán 2010, 360 pages, ISBN 978-80-7363-252-6

 

 

Contact: 

koura.petr@seznam.cz